Ilmaston puolesta

 
 
1,000,000,000
Tiedemiehet sanovat*, että triljoonan puun istuttaminen globaalisti on todennäköisesti kaikkein tehokkain tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. * Perustuu Science Journal:in tutkimukseen (2019)

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos tarkoittaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrän voimakkaasta kasvusta ilmakehässä.

Ilmakehämme toimii kuten kasvihuone. Ilmakehässä olevat kaasut päästävät läpi auringon säteet, mutta estävät osaa lämmöstä karkaamasta takaisin avaruuteen. Ilmiö mahdollistaa elämän maapallolla.

Ihmisen toiminnan seurauksena lämmön karkaamista estävät kaasut lisääntyvät kuitenkin voimakkaasti. Fossiiliset polttoaineet, kuten öljy, kivihiili ja maakaasu, aiheuttavat kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistä.

 

Ilmaston puolesta

Joka vuosi ihmiskunta tuottaa melkein 8000 miljoonaa tonnia hiiltä ilmakehään (2019). Tästä määrästä hiilinielut, metsät ja meret, sitovat noin 4000-5000 miljoonaa tonnia, joten vuosittainen nettovaje on jopa 3000-4000 miljoonaa tonnia.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta voidaan vähentää kahdella tavalla: joko vähentämällä päästöjä tai poistamalla ja varastoimalla hiilidioksidia. Korkea nettovaje ei korjaannu pelkästään hiilen lähteitä vähentämällä.

Hiilinieluja on lisättävä ja helpoimmin se onnistuu puun käyttöä lisäämällä ja uusia metsiä perustamalla.

Miten voimme ehkäistä muutosta?

Tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden suojelu pitäisi olla kaiken päätöksenteon ja budjetoinnin perusta, niin Suomessa kuin EU:ssakin.

Ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään yleensä kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä sekä säilyttämällä ja lisäämällä luonnollisia kasvihuonekaasunieluja, hiilinieluja, kuten metsiä ja kasvillisuutta.

Hyvitä CO2-päästösi

Tue Ilmastokummit ry:n toimintaa ja liity kannatusjäseneksi itsesi tai yrityksesi puolesta. Yhdistys tekee työtä uusien hiilinielujen perustamisessa ja hankki maa-alueita joihin voidaan istuttaa uusia puita ja perustaa metsäpuisto tai hankkimalla olemassaolevia metsiä tai suo-alueita niiden ylläpitämiseksi ja ennallistamiseksi. Kun tuet toimintaa, sinulle lähetetään ilmastosertifikaatti.

Siirry Ilmastokummien sivuille

Image

Missä on tehty viimeisimmät CO2-hyvitykset?

 

Ota yhteyttä

Ilmastokummit ry
3138637-2
Tilkankatu 39 A, 6.krs
00300 Helsinki

ilmastokummit.fi
yhdistys@ilmastokummit.fi